Privacy- en cookiebeleid

djellaba-faracha-Marokkaanse

Privacybeleid
en koekjes

 

Wie is de beheerder van uw persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is :

Het bedrijf Caftan4You

 • Postadres:
  11 Rue de Lourmel
  75015 PARIJS
 • E-mail van de functionaris voor gegevensbescherming :
  contact@caftan4you.com

Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij vragen u bepaalde gegevens te verstrekken om u de door u gevraagde producten te kunnen leveren.

Deze persoonsgegevens omvatten uw :

 • Naam, voornaam, e-mail, telefoonnummer en leverings- en factuuradres
 • Gebruikers- en accountgegevens, waaronder uw gebruikersnaam, wachtwoord en unieke gebruikers-ID
 • informatie over het type betaling en uw aankoopgeschiedenis

Wanneer u een bestelling plaatst op onze website www.caftan4you.com , worden bepaalde velden als verplicht gemarkeerd. We hebben deze nodig om je pakket te versturen.

Hoe gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

Om informatie te verstrekken over onze producten.

Met uw toestemming sturen wij u marketingcommunicatie en nieuws over producten en andere promoties van Caftan4You. U kunt zich te allen tijde uitschrijven nadat u uw toestemming heeft gegeven door een e-mail te sturen naar contact@caftan4you.com.

Om ons bedrijf te exploiteren, te verbeteren en te onderhouden

Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons verstrekt om ons bedrijf te runnen. Wanneer u bijvoorbeeld een aankoop doet of een account aanmaakt, gebruiken wij deze informatie voor boekhouding, controle en andere interne doeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens over uw gebruik van onze producten en diensten gebruiken om uw gebruikerservaring te verbeteren en om ons in staat te stellen technische of serviceproblemen op te sporen en onze site te beheren.

Om de veiligheid van jezelf en anderen te beschermen

Wij kunnen uw persoonsgegevens met betrekking tot uw gebruik van onze site ook gebruiken om fraude, misbruik, onwettig gebruik, schendingen van onze gebruiksvoorwaarden en om te voldoen aan gerechtelijke bevelen, overheidsverzoeken of de wet te voorkomen of op te sporen.

Andere doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook voor andere doeleinden gebruiken; wij zullen u daarover specifieke informatie verstrekken op het moment dat de gegevens worden verzameld en u zo nodig om toestemming vragen.

Wij gebruiken gegevens over hoe onze bezoekers onze site gebruiken om inzicht te krijgen in consumentengedrag en -voorkeuren.

Het delen van uw persoonlijke gegevens:

Caftan4You deelt uw persoonsgegevens niet met haar partners.

Uw aandelen

Je kunt inhoud delen en liken met je vrienden en het publiek, inclusief informatie over je activiteiten met Caftan4You.

Bescherming en beheer van uw persoonsgegevens

Encryptie en beveiliging

Wij gebruiken verschillende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, waaronder versleuteling en authenticatiemiddelen, om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen.

Overdracht van uw persoonsgegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen (of verwerken) voor onze site worden opgeslagen in Roubaix (OVH).

Wij geven geen gegevens door aan onze dienstverleners, partners en externe personen.

Bewaring van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om de in dit privacybeleid uiteengezette doeleinden te verwezenlijken. In het algemeen betekent dit dat wij uw persoonsgegevens bewaren zolang u uw Caftan4You-account onderhoudt. Met andere woorden, wanneer u uw Caftan4You-account verwijdert, worden alle persoonlijke gegevens die we hebben automatisch uit onze database verwijderd.

Wat zijn uw rechten als u ons uw gegevens verstrekt?

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren en de uitoefening van uw rechten te garanderen.

Wij zijn overeengekomen dat deze kosteloos kunnen worden uitgeoefend door ons een enkele e-mail te sturen naar: contact@caftan4you.com, met vermelding van de reden van uw verzoek en het recht dat u wenst uit te oefenen. Als wij het nodig achten om u te kunnen identificeren, kunnen wij u vragen om een kopie van een identiteitsbewijs.

U hebt het recht te verzoeken om: toegang tot uw persoonsgegevens; een elektronische kopie van uw persoonsgegevens; rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onvolledig of onjuist blijken te zijn; wissing of beperking van uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden zoals bepaald in de toepasselijke wetgeving.

Als u een Caftan4You-account hebt, kunt u zich afmelden voor het ontvangen van marketingcommunicatie door te klikken op de "unsubscribe"-link op de nieuwsbrief/e-mailing in het bericht.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Wetgeving en praktijken veranderen mettertijd. Als wij besluiten ons privacybeleid bij te werken, zullen wij de wijzigingen op onze site bekendmaken. Indien wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, zullen wij u daarvan vooraf in kennis stellen of, indien wettelijk vereist, uw toestemming vragen alvorens die veranderingen door te voeren.

Wij raden u aan ons privacybeleid te lezen en het regelmatig te controleren op wijzigingen.

Dit privacybeleid is voor het laatst gewijzigd in mei 2018.

Overeenkomstig de bepalingen van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden is de website van Caftan onderworpen aan een verklaring bij de CNIL (Commission Nationale Informatique et Libertés).
Overeenkomstig artikel 34 van de wet van 6 januari 1978 heeft de gebruiker recht op toegang tot de hem betreffende gegevens en op wijziging en verwijdering daarvan.

Caftan4You verbindt zich ertoe de privacy te respecteren van internetgebruikers die haar site bezoeken of op haar online reclameboodschappen reageren. Deze beschermingsgarantie specificeert de informatie die Caftan4You zal verzamelen en hoe deze zal worden gebruikt. Het geeft ook aan hoe gebruikers te werk kunnen gaan als zij niet willen dat de informatie die zij ons hebben gegeven, wordt vastgelegd of aan iemand anders wordt meegedeeld.

Er wordt aan herinnerd dat het briefgeheim op Internet niet gewaarborgd is en dat het de verantwoordelijkheid van elke Internetgebruiker is alle passende maatregelen te nemen om zijn eigen gegevens en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen die op Internet circuleren.

Cookie informatie

Om de site gebruiksvriendelijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de gebruikers, maakt Caftan4You op haar site gebruik van "cookie"-technologie. Een "cookie" is een registratie van informatie door de Caftan4You server in een klein tekstbestand op de computer van de gebruiker: informatie die alleen de Caftan4You server later kan lezen en wijzigen.

Dankzij deze cookies kan Caftan4You haar gebruikers volgen tijdens hun bezoek aan de site om hen beter te leren kennen en beter aan hun verwachtingen en behoeften te voldoen (presentatie van de site, inhoud, menu's, getoonde advertenties).

Met cookies kunnen wij inhoud en advertenties personaliseren, functies voor sociale media aanbieden en ons verkeer analyseren. Wij delen ook informatie over het gebruik van onze site met onze sociale media, reclame- en analysepartners, die dit kunnen combineren met andere informatie die u aan hen hebt verstrekt of die zij hebben verzameld via uw gebruik van hun diensten.

Cookies kunnen worden ingedeeld in 4 hoofdtypen die hieronder worden beschreven.

Cookies gebruikt voor publieksmeting

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een veelgebruikt instrument voor webanalyse.
Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken.

De door deze cookies gegenereerde gegevens zijn anoniem (uw volledige IP-adres wordt niet opgeslagen) en blijven uitsluitend intern op de site: er vindt geen vergelijking plaats met uw surfgedrag op andere sites.

Andere cookies van derden

YouTube gebruikt cookies om uw voorkeuren te beheren en het programma draaiende te houden. Wij hebben geen controle over deze cookies. U kunt deze cookies handmatig uitschakelen (zie "cookies uitschakelen" hieronder).

Technische" cookies

Deze cookies zijn essentieel voor bepaalde functies op de site, zoals het inloggen op uw account in de Store.

Facebook pixel

Deze site gebruikt de Facebook-pixel en de remarketingfunctie "Custom Audience" daarvan. Deze dienst wordt beheerd door Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA

De Facebook-pixel en de remarketingfunctie ervan worden door Caftan4You gebruikt om advertenties op basis van de browsegeschiedenis van deze website weer te geven aan bezoekers die verbinding maken met het sociale netwerk van Facebook ("Facebook Ads"). De Facebook-pixel maakt een rechtstreekse verbinding met de servers van Facebook wanneer u deze website bezoekt. Facebook wordt op de hoogte gebracht van dit bezoek en kan deze informatie toewijzen aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de bezoeker. Voor meer informatie over hoe Facebook gegevens verzamelt en verwerkt, en zijn privacybepalingen, zie het beleid van Facebook inzake het gebruik van gegevens op dit adres: https://www.facebook.com/about/privacy.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de Facebook-pixel is art. 6, lid 1, subparagraaf f van de GDPR. Deze marketingaanpak is in het legitieme belang van Caftan4You, dat zo de relevantie van de getoonde advertenties kan verbeteren.

U hebt te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw gegevens voor gerichte marketingdoeleinden. De Facebook-pixel kan worden uitgeschakeld in de instellingen van uw Facebook-account.

Cookies uitschakelen via de browser

In het algemeen kan de gebruiker de installatie van alle of een deel van de cookies op de harde schijf van zijn computer weigeren, ongeacht de bezochte site, door zijn browser naar behoren te configureren.

Door de verscheidenheid aan browsers en hun versies kunnen wij u hiervoor geen algemene procedure geven. Om te weten te komen hoe u uw browser moet instellen, moet u naar de Help-sectie van de menu's gaan (vaak vergezeld van een vraagteken).

Pas op! het systematisch deactiveren van alle cookies kan leiden tot een slechte werking van de sites die u bezoekt, waaronder de onze, omdat het leidt tot het verwijderen van technische cookies. Caftan4You kan geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor de mogelijke gevolgen van het deactiveren van cookies die essentieel zijn voor het functioneren van de site. Als u cookies uitschakelt via uw browserinstellingen, let er dan op dat u geen technische cookies uitschakelt.

Merk ook op dat het uitschakelen van cookies voor gerichte reclame niet zal voorkomen dat advertenties worden weergegeven. Advertenties worden nog steeds getoond. Ze worden alleen niet meer geselecteerd op basis van jouw interesses.

Gegevens verzameld op de Caftan4You Shop

De persoonsgegevens die op de Caftan4You shop (url: https://www.caftan4you.com) worden verzameld, zijn noodzakelijk om uw aanvraag of bestelling te verwerken en meer in het algemeen om onze commerciële relaties te beheren. Op de pagina's waar persoonsgegevens worden verzameld, wordt u geïnformeerd over het verplichte of facultatieve karakter van de gevraagde informatie en over de mogelijke gevolgen van niet-beantwoording. Wij kunnen u onze commerciële aanbiedingen toesturen per e-mail naar het e-mailadres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven, per post of per telefoon. U kunt ook commerciële aanbiedingen ontvangen van onze dochterondernemingen en partners. Als u dergelijke aanbiedingen niet wenst te ontvangen, kunt u ons dat laten weten via de hierboven vermelde adressen.

Recht op toegang, rectificatie, verzet

U hebt het recht op toegang tot, rectificatie van en bezwaar tegen de gegevens die op u betrekking hebben, onder de voorwaarden van wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden. Om dit te doen, stuurt u ons gewoon online of per post een verzoek met vermelding van uw naam, voornaam en adres:

per post naar het volgende adres
Caftan4You
11 Rue de Lourmel
75015 PARIJS

per e-mail via het contactformulier

Mand 0